Kufr, restaurace KČT ve Vrchlabí

Odbor Klubu československých turistů vznik jako součást Krkonošské župy vedené zasloužilým propagátorem české turistiky a lyžování Janem Bucharem (1859 – 1932). Stalo se tak tedy nedlouho po stabilizaci poměrů v československém pohraničí po vzniku republiky. V prvním roce své činnosti měl klub 34 členů. Jejich počat však rychle rostl až do roku 1928 kdy se ke členství ve vrchlabském odboru hlásilo 131 turistů. Na následném poklesu se  nejspíš podepsala začínající hospodářská krize.

     Po vzniku republiky značně narostl zájem české veřejnosti o Krkonoše. Většina turistů tehdy přijížděla do hor vlakem. V sobotních podvečerech (sobota byla pracovním dnem) znělo nádraží v jinak německém Vrchlabí českým hovorem přijíždějících výletníků, kteří zde přesedali na místní přepravu, především koňské potahy, aby pokračovali dále do hor. Záhy proto vznikla myšlenka postavit objekt, kde by se mohli turisté po jízdě vlakem občerstvit, a kde by se také něco dověděli o horách. Vrchlabští turisté proto koupili od místního akciového pivovaru pozemek naproti nádraží, kde vyrostl menší pavilonek. Stavbu provedla firma inž. Slaby z Lomnice nad Popelkou. Pavilonek zaujímal místo kuchyně dnešní restaurace. Jde tedy o část budovy, která je při pohledu zvenčí obrácena k nádraží štítem. Dříve však byl tento štít nesen dvěma sloupy, čímž pod ním vznikla nehluboká veranda. Záhy se ukázalo, že nový objekt zájmu turistů zcela nedostačuje, proto se tito rozhodli ještě v tomtéž roce přistavět velkou restaurační místnost, zrušit verandu a z bývalého pavilonu učinit kuchyni nové restaurace. Touto přestavbou získala restaurace Kufr svoji dnešní podobu. Nestala se pak pouze oblíbeným pohostinským zařízením turistů ale společně s blízkým Hraničářským nakladatelstvím a papírnictvím Josefa Krbala významným centrem kulturního a společenského života české menšiny ve Vrchlabí. Za zmínku také stoji to, že se právě zde před druhou světovou válkou snažili domluvit české a německé pokrokové skupiny na společném boji proti stále se rozmáhajícímu fašismu v pohraničí. Mnichovský diktát pak přerušil nejen tyto snahy, ale i činnost KČT ve Vrchlabí.

     Závěrem snad zbývá jen dodat, že prvním provozovatelem restaurace Kufr byl Václav Kočí.