Ani zde se nezachovalo mnoho materiálů, pouze z časopisu turista vydaném v roce 1924 víme, že objekt byl Vrchlabskými turisty otevřen 30. 12. 1923. Jako hosté byli přizváni za ústředí KČST z Prahy Dr. Kropáček, za župu Krkonošskou předseda turistiky J. Buchar a mnoho dalších, významných funkcionářů. Dovolte mi z tohoto časopisu ocitovat některé zajímavé věty. Cituji ¨ Turistická útulna ve Vrchlabí u nádraží předána byla veřejnosti v neděli 30.12. 1923. Jest to výsledek význačné práce místního odboru KČST, sloužící jak turistům a lyžařům tak domácím Čechům, kteří dosud postrádali bezpečného střediska. V závěru tohoto článku stojí věta cituji¨ Jménem župy Krkonošské pronesl vřelý pozdrav předseda její, známý propagátor turistiky J. Buchar, který ocenil důležitý význam práce odboru vrchlabského jak po stránce národní, tak turistické a přál domácím Čechům i příchozím turistům vždy jen dobro a zdar v nové útulně.

          Dále víme, že objekt byl z obav z blížíci se války převeden na ústředí, po válce vlivem měnící se politické situaci převáděn z jedné instituce na druhou, většinou ještě horší.

A nyní ...