zápis z mimořádné členské schůze ze dne 25.4.2019   

Zápis z mimořádné členské schůze konané dne 25. 4. 2019 v TJ Spartak od 16,30 hod.

Přítomní: viz presenční listina - celkem 91 členů 

-    Pan Buchar všechny přítomné přivítal, poděkoval za tak velikou účast. Seznámil základnu s počtem členů - 101, kteří jsou oprávněni hlasovat a celkem nás je 91, hlasování, které bude je právoplatné.  

-   Minutou ticha jsme uctili památku Mileny Menouškové, která nás začátkem března opustila.

     -   Dále pan Buchar seznámil členskou základnu o jednání oblasti v Holohlavech, dále vznešené dotazy, které jsme měli pro případný prodej Kufru, nepomohli nám a odkázali nás na Prahu, případné dotace pro seniory nic však podstatného. Viz zpráva pana Buchara.                              

-    Zájezd na Stvořidla - přihlásí se 19 členů, ale prozatím není jasné zda se pojede z Vrchlabí proto se počká na vyjádření oblasti a pak se rozhodne, kdo se zúčastní a jak se pojede.  

   -   Panu Pospíšilovi bylo vyjasněno jak funguje karta Eurobeds a že i v Prášilech   je možno ji použít, jen to musí včas nahlásit. Musí být předem zajištěna    rezervace. Pan Pospíšil motá více věcí do jednoho a přesně není jasné, kde se mu co stalo. 

-    Informace ohledně časopisu Turista -  Záznam z jednání výboru KČT Královéhradeckého kraje ze dne 10. 4. 2019 v HK, který zaslala pí Jágrová. Časopis Turista zrušen nebude, ale jak si postěžoval p. Jirásko, že je málo odběratelů z řad členů KČT, proto se cena navýší o 10,- Kč. V příštím roce nebude vydán " Obrazový atlas", jehož vydání šlo do ztráty. Dotace z ústředí bude poskytována pouze pobočným spolkům (s rozšířeným členstvím), tzn. že nás se to netýká, protože jsme spolek se základním členstvím (základ členských příspěvků). 

-        Dalším bodem informací bylo jednání u turistů v Červeném Kostelci, kteří se již osamostatnili. Pan Buchar společně s paní Zelenkovou se zúčastnili jejich výroční schůze a zjišťovali jak jejich organizace funguje po vystoupení z oblasti. Zatím nemají žádné problémy, pořádají akce pro sebe a mají i velkou členskou základnu. Protože se zamýšlíme nad osamostatněním byla svolána tato schůze, aby se každý mohl vyjádřit - písemně - zda je pro vystoupení z oblasti nebo pro setrvání. Byly rozdány dotazníky a tam každý napsal svůj názor.

Diskuse:

-    Pan Louda - KRNAP - nemůžeme chtít dotace, když pro turisty a veřejnost nic neděláme,nepořádáme žádné akce pro členy. Odvádění příspěvků je forma, kterou český turista podporuje turistiku v České republice. Děláme akce jen pro sebe, tím nemůžeme chtít příspěvky. 

-   Paní Coufalová - turistika u nás je tradice, ale škoda, že nejsme jako v Hostinném, kteří pořádají akce pro své členy i veřejnost. 

-    Pan Pospíšil navrhuje, ať se pořádají akce pro veřejnost, pan Buchar mu navrhl, aby se ujal uspořádání. Ale jeho názor je, že od toho je tady výbor. On jezdí často na různé akce a využívá slevy. Nevidí důvod, proč bychom vystupovali z oblasti.

-    Pan  Chuchlík se ptá zda budeme existovat jako právní spolek, pan Buchar odpověděl ano budeme.

-    Paní Forbelská J. se ptá, jak to bude s majetkem, který máme - Kufr. Pan Buchar odpověděl, že je to naše vlastnictví.

Hlasování: 

-     Pak došlo k odevzdání dotazníků a sečtení hlasů. Pro setrvání v oblasti bylo 33 členů, pro vystoupení 58 členů.

-    P. Pospíšil sdělil, že bude první, který z naší organizace vystoupí.

   -     Po té vystoupil p. Louda a rázně sdělil, že jejich rodina vystupuje, protože chtějí dělat něco pro lidi.

  -   Pan Buchar se všech přítomných zeptal, zda mají ještě nějakou připomínku či dotaz. Protože se nikdo nepřihlásil a bylo hrobové ticho, sdělil, že všichni členové obdrží informaci o rozhodnutí e-mailem a schůzi ukončil.

 

 Návrh výboru k připomínce paní Coufalové - vyzýváme všechny členy, aby se přihlásili pro organizaci jednodenních výletů. Organizátor akce panu Bucharovi nahlásí, kam se výlet bude konat, aby mohl členskou základnu informovat. Na tyto jednodenní akce by byl sraz u Kufru. Organizátor upřesní den a hodinu setkání.

Doplňující: dne 2.5.2019 sezení v príávní poradně, domluva a připravujeme podklady k vystoupení. O dalších krocích budete informováni. 

Zapsala: Dagmar Zaplatílková

 

 

25.4.2019 mimořádná členská schůze základny od 16:30 hod ve Spartaku. Účast pokud možno nutná. Program: Budoucnost spolku, Rozhodování o setrvání, nebo vystoupení z KČT  a stát se samostatným spolkem.

Jak jsme již mluvili na výroční schůzi v lednu 2019, tak jsme položili otázku co s budoucností našeho spolku.

 

Se Stáňou jsme se zúčastnili výroční schůze v Holohlavech, kde jsme po poradě s členskou základnou vznesli dotazy a upřímně řečeno nevím jak Stáňu, ale mne to přestává naplňovat od nějakých ideálů.

 První dotaz byl ohledně odpovědí co se týká korespondence nemáme vlastně nic chtít, natož čekat nějakou odpověď.

 Druhý dotaz byl ohledně pomoci v právním sporu,  na což bylo řečeno pro obhajobu paní Jágrové že ona tam k tomu vlastně není a máme se informovat na ústředí v Praze.

No a třetí dotaz byl ve znění jak je to s poskytnutím slevy na kartu Eurobeds. Tam jsme narazili a asi dobře. Protože nic takového se na chatě v Prášilech neděje. Příště si musíme získat další informace, protože v daném období tam byl spolek KČT Nová Paka a vše jim bylo poskytnuto. Takže tam to je spíše že někdo nemá jednání z řad turistů a nebo nemá u sebe průkazku. To je, ale o spekulaci.
 

Jelikož se nám v Holohlavech nedostalo odpovědi na dotazy a z dotazů ostatních spolků to je stejné tak jsme se bavili co se spolkem dále. V Holohlavech jsme se dozvěděli že loňský rok vypověděl členství spolek Červený Kostelec tak jsme se poptali emailem přímo předsedy v Červeném Kostelci.

Obdrželi jsme pozvánku na výroční schůzi spolku KT Červený Kostelec a zjistili tam mnoho zajímavých informací.Jjedna z informací byla že od ústředí Královéhradeckého kraje jsou vlastně špína že jsou narušitelé turistiky, ale ono je to vlastně úplně jinak.

Ano jsou samostatný spolek, ale vše jen k jejich dobru. Nic neodvádějí a jsou samostatnou jednotkou turistiky. Veškeré příjmy za členství jdou do jejich pokladny a jsou použity na zájezdy v  jejich spolku. Prostě si svoje získané peníze užívají k jejich prospěchu a ne pro obohacení darmožroutů z ústředí k jejich obohacování.

 

Dále tam bylo poblahopřání dvěma členkám k výročí 85 let. Stále jsou jako aktivní členky a chodí skoro na všechny jejich výlety.

 

Ve fotogalerii naleznete pár fotek z konference v Červeném Kostelci

 

**********************************

Dne 2.3.2019 nás opustila naše členka

Paní Miloslava Menoušková

Vzpomínají kamarádi turisté

 

*******************************************************************************

V tomto roce 2019 se dožívají životního  jubilea 80let

Paní Jarmila Coufalová

Pan Jan Abely

*******************************************************************************

 Letošním roce 2018 se dožívají významného životního výročí 80 let tyto členky KČT Vrchlabí, z.s.

Paní Hlaváčková Jaroslava

Paní Jaklová Božena

Paní Horčičková Anna

Paní Zirmová Jana

Všem gratulujeme a přejeme spoustu zdraví.

 Opět se stávají čestným členem spolku.

 

 

V roce 2016 oslavila své životní jubileum 80 let stálá členka KČT Vrchlabí z.s. paní Eva Kalašová a tímto se stává čestnou členkou klubu.

Do dalších let přejeme hodně zdraví a těšíme se na setkání při společných akcích.