O Vrchlabském KČT se zachovalo jen velmi málo informací, z kterých nelze udělat celistvější přehled. Vznik KČST Vrchlabí se datuje od roku 1920, a od té doby se členská základna rozrůstala a například v roce 1927 již bylo evidováno 136 členů.

         Naši předchůdci byli velmi činorodí, již tři roky po založení KČT započali na tehdejší dobu velmi odvážný projekt - stavbu restaurace Kufr.

        Z různých časopisů se dovídáme např. že náš odbor nemalým nákladem opravil Harrachovu stezku z Labské b. do Špindlerova Mlýna.

        Dále se dočítáme, že jsme v duchu politických změn spolupracovali se Sokoly, s tělovýchovnou jednotou, přes turistické oddíly mládeže se školami a s domovy mládeže, se správou Krkonošského parku a některé akce probíhaly ve spolupráci s městským úřadem. Tolik o historii.