podívejte se do emailu. máte tam nabídku akcí

konaných v

 Červeném Kostelci pro rok 2019

 velice zajímavé a nádherné akce

**************************************************

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SE KONÁ 31.1.2019

OD 16:30 HOD VE SPARTAKU VRCHLABÍ

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

**************************************************

**************************************************************

Dne 11.12.2018 od 15:30 do 17:30 hod

v klubovně KČT Vrchlabí (nad restaurací KUFR)

Proběhne platba členských příspěvků na rok 2019.
 
Upozorňuji že to bude jediný termín. Snažte se na tento termín dostavit,

nebo někoho pověřit.

V případě nějaké překážky, se domluvíme na jiném vyřízení.
 

Výše členských příspěvků:
Rodinná 500 kč
Dospělí 400 kč (1959 +)
 
Senior 300 kč  (od roku 1800 - 1958)
Junior 300 kč (do věku 25 let)
Přidružený člen 200 kč

*****************************************************************************************************

******************************************

NABÍDKA ZÁJEZDŮ 2019

Cyklistický zájezd Pálava 27.7.-3.8.2019

Cena 6550 kč

Cena zahrnuje: doprava, přeprava kol, polopenze, ubytování, mapové podklady, vybrané vstupné, upomínku

Záloha ve výši 4000 kč do 20.1.2019

Doplatek do: 10.5.2019

Platba na účet: 7966760237/0100  údaj pro příjemce platby uvést vaše jméno    př. Buchar - Pálava

Stornopoplatky

                      Celá částka se navrací pouze z důvodu nemoci osoby.

 

***************************************************************************************************

Pěší prodloužený víkend Plzeňsko - Hracholusky 19.-22.9.2019

Cena 3450 kč

Cena zahrnuje: doprava, polopenze, ubytování, mapové podklady, vybrané vstupné, upomínku

Záloha ve výši 2500 kč do 20.1.2019

Doplatek do: 30.5.2019

Platba na účet: 7966760237/0100  údaj pro příjemce platby uvést vaše jméno    př. Buchar - Hracholusky

                                                     Stornopoplatky

                      Celá částka se navrací pouze z důvodu nemoci osoby.

 

***************************************************************************************************

Poznávací jednodenní zájezd Rakousko Orlí hnízdo

Cena 1299 kč

Cena zahrnuje: doprava, pojištění, služby průvodce

Cena nezahrnuje: jízdenku na Kohlstein vč. autobusu a  výtahu      16Eur

                            budova Dokumentace Obersalyberg                       3Eura

                            Solné doly Berchtesgarden                                   15Eur

                            Watzmann Therme vstup na 2 hod + sauny          12Eur - 6Eur

Platba v Eurech bude vybrána v autobuse průvodcem  zájezdu, pouze za atrakce dle Vašeho zájmu o atrakce.

Platba do : 25.1.2019

Platba na účet: 7966760237/0100  údaj pro příjemce platby uvést vaše jméno    př. Buchar - Orlí hnízdo

Stornopoplatky

                      Celá částka se navrací pouze z důvodu nemoci osoby.

 

******************************************************************************************************

Cyklistický zájezd Jaderské pobřeží  27.5.-2.6.2019

Cena 8680 kč

Cena zahrnuje: dopravu, přepravu kol, průvodce, 4x ubytování, 4x snídaně,

                         komplexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storno a pojištění CK

Pokud máte někdo zájem, ozvěte se:

   Dagmar Zaplatílková 608520185, nebo email dagmar.zaplatilkova@centrum.cz

*****************************************************************************************************

Pěší zájezd Táborská pahorkatina 22.5.-26.5.2019

Cena 3000 kč pro členy

         3200 kč pro ostatní a přidružené členství

Cena zahrnuje: doprava, vybrané vstupné, mapky s popisem trasy, ubytování, polopenze

Pokud máte někdo zájem, ozvěte se:

   

Ladislav Mikulec 499403309, nebo email l.mikulec@argo-hytos.com

Peníze za zájezd budou vybírány od 3.1.2019 od členů KČT.

Po výroční schůzi od nečlenů, buď v HYTOSU, nebo po telefonické domluv

Stornopoplatky

                      Celá částka se navrací pouze z důvodu nemoci osoby.

 

******************************************************************************************************

*******************************************

 
VÝSLEDKOVÁ   LISTINA
KČTVrchlabí,z.s.
VOLBYPROBĚHLY
DNE15.02.2018
KANDIDÁTI
pč. příjmení jméno dat. narození člen od počet hlasů
1 Blažková Ivana 24.06.1954 2018 29
2 Buchar Josef 14.03.1975 1983 55
3
Cermanová Věra 06.05.1965 2014  
4 Dědek  Petr 23.05.1965 1996 50
5 Forbelský  Jiří 03.10.1950 1985 52
6 Gašpariková Milena 07.04.1954 př.2017 21 X
7 Mařasová Zdena 02.07.1942 1998 27 X
8 Poslušná Květa 12.12.1953 2006 39
9 Říhová Věra 13.01.1946 2000 16 X
10 Sapronov Pavel 28.12.1948 1995 47
11 Zaplatílková Dagmar 18.03.1950 2000 49
12 Zelenková Stanislava 13.11.1947 1995 43
         
  Baudyšová Petra
 
 
  Hlaváčková Jaroslava    
  Cermanová Věra
 
 
         
 
 
15.2.2018 od 16:30 hod.
Vás srdečně zveme na výroční schůzi.
Zároveň v čase od 16.30- 17:00 proběhnou volby pro následné období (od 1.1.2019).
Bylo by nutné se dostavit v maximálním počtu.
 
 
Volební komise schválena na mimořádné schůzi: sl. Baudyšová, pí. Cermanová, pí. Hlaváčková
 
Kandidáti na volebním lístku:
Blažková Ivana
Buchar Josef
Dědek Petr
Forbelský Jiří
Gašpariková Milena
Poslušná Květa
Mařasová Zdenka
Říhová Věra
Sapronov Pavel
Zaplatílková Dagmar
Zelenková Stanislava
 
Paní Věra Cermanová, musela být z volebního lístku vyřazena z důvodu etického kodexu viz níže.
 
V novém roce opět připomínám povinnost s Prohlášením ke střetu zájmů zaměstnance FS
v souvislostí se Směrnicí č. 10/2013
-Etický kodex.
 
 
 
 
 
 
 
 Cyklistický zájezd Hrádek nad Nisou
termín: 28.7.-4.8.2018
cena 6400kč
OBSAZENO
 
cena zahrnuje: doprava, ubytování, přeprava kol, polopenze, informační materiály, pojištění a uskladnění kol
Prozatím je zájezd obsazen. Ti co jsou nahlášeni byli informováni o platbě celé částky, nebo zálohy ve výši 3000kč do 26.1.2018, pokud nebude uhrazeno, bude jejich místo nabídnuto náhradníkům.
 
Přihlášení na email :    josefbuchar@seznam.cz 
                                      SMS   604101395 
Při SMS  (prosím vždy se podepsat)
Platba: na účet   7966760237/0100    VS 202885
Do kolonky zpráva pro příjemce uvést jméno platícího
A odeslat email,nebo sms  o proběhlé platbě. 

Stornopoplatky

 • 70 dní před odjezdem a více je stornopoplatek 5%  z konečné ceny zájezdu,                                 nebo zajistit náhradníka
 • 69 až 55 dní před odjezdem  je stornopoplatek 10% z konečné ceny zájezdu,                                  nebo zajistit náhradníka
 • 54 až 31 dní před odjezdem  je stornopoplatek 30% z konečné ceny zájezdu,                               nebo zajistit náhradníka
 • 30 až 25 dní před odjezdem  je stornopoplatek 50% z konečné ceny zájezdu,                                nebo zajistit náhradníka
 • 24 až 15 dní před odjezdem  je stornopoplatek 70% z konečné ceny zájezdu,                                 nebo zajistit náhradníka
 • 14 dní před odjezdem  a méně budete platit celou částku dovolené, tedy 100% z konečné ceny zájezdu, nebo zajistit náhradníka

Celá částka se navrací pouze z důvodu nemoci osoby.

..............................................................................................................................................

Pěší prodloužený víkend v Brdech
termín: 27.9.-30.9.2018
cena 3200kč
cena zahrnuje: doprava, ubytování, polopenze, informační materiály,
Plán zájezdu: při cestě na místo nějaká zajímavost, dva celodenní výlety a na cestě zpět opět nějaké zajímavé místo
 
Prozatím jsou volná místa Ti co jsou nahlášeni byli informováni o platbě celé částky, nebo zálohy ve výši 1500kč do 26.1.2018, pokud nebude uhrazeno, bude jejich místo nabídnuto náhradníkům.
 
Přihlášení na email :    josefbuchar@seznam.cz 
                                      SMS   604101395 
Při SMS  (prosím vždy se podepsat)
Platba: na účet   7966760237/0100    VS 885202
Do kolonky zpráva pro příjemce uvést jméno platícího
A odeslat email,nebo sms  o proběhlé platbě. 

Stornopoplatky

 • 70 dní před odjezdem a více je stornopoplatek 5%  z konečné ceny zájezdu,                                 nebo zajistit náhradníka
 • 69 až 55 dní před odjezdem  je stornopoplatek 10% z konečné ceny zájezdu,                                  nebo zajistit náhradníka
 • 54 až 31 dní před odjezdem  je stornopoplatek 30% z konečné ceny zájezdu,                               nebo zajistit náhradníka
 • 30 až 25 dní před odjezdem  je stornopoplatek 50% z konečné ceny zájezdu,                                nebo zajistit náhradníka
 • 24 až 15 dní před odjezdem  je stornopoplatek 70% z konečné ceny zájezdu,                                 nebo zajistit náhradníka
 • 14 dní před odjezdem  a méně budete platit celou částku dovolené, tedy 100% z konečné ceny zájezdu, nebo zajistit náhradníka

Celá částka se navrací pouze z důvodu nemoci osoby.

..........................................................................................

Mazurská jezera
Termín: 28.8. – 3.9.
Číslo zájezdu: 1826
Cena: 6880 Kč
 
Nádherná krajina severovýchodního Polska posetá více jak tisícem jezer, hlubokými lesy a zelenými loukami je ideálním místem pro pohodovou nenáročnou cykloturistiku. To vše spojené s prohlídkou historických a kulturních památek nabízí příjemnou cyklodovolenou.
 
4 noci s polopenzí u jezera
 
1. - 2. den: Odjezd večer, noční přejezd Polska. Ráno dojezd do Olštýna, největšího města tohoto regionu, prohlídka – zámek, katedrála sv. Jakuba. Autobusem pokračujeme přes Mragovo do turistického střediska Gizycko. Dojezd na ubytování. Složení kol, krátká projížďka do městečka s pruskou pevností Boyen, otočný most, rozhledna, přístav.
3. den: Pozezdrze – bunkr Himmlera, Harcz, Sztynort – přístav jachet, Gierloz – prohlídka pozůstatků Vlčího doupěte, Hitlerova hlavního stanu v Polsku.
4. den: Přes Gorazdowo a St. Rudóvka do městečka Ryn - hrad německých rytířů upraven na hotel ve stylu anglické gotiky. Dále přes Knis a Nakomiady do Ketrzynu – hrad, městské hradby a kostel sv.Jiří. Swieta Lipka - poutní kostel, který se řadí k nejkrásnějším a nejzajímavějším příkladům barokního umění v Polsku. Návrat autobusem.
5. den: Nejvýznamnější letovisko a jachtařský přístav Mazurské jezerní plošiny Mikolajki. Jezero Luknajno – rezervace divokých labutí. Odpoledne možnost lodního výletu po jezerech.
6. - 7. den: Etapa kolem jezera Niegocin, přes Rydzewo a Rudu návrat na ubytování. Odpoledne naložení kol, noční přejezd Polska a v brzkých ranních hodinách příjezd do Hradce Králové.
 
Etapy jsou většinou po vedlejších silnicích mírně zvlněným terénem.
Denní etapy: 20, 85, 70, 65, 40 km
 
Ubytování: 4x hotelového typu u jezera Kisajno 5km od Gizycka, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím (možné i 3lůžkové). Příplatek za 1lůžkový pokoj 350 Kč/noc.
Stravování: 4x polopenze (snídaně, večeře)
Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec Králové, Jaroměř, Náchod , Dáša zaplatílková jedná s CK o nástupním místu ve Vrchlabí ( vše záleží na počtu osob)
 
Veškeré informace Dáša Zaplatílková:
email dagmar.zaplatilkova@centrum.cz
                                                                   
na níže uvedený telefon, jen prosím odpoledne, nebo večer / ráno jsem ve škole/
608 520 185
 
.................................................................................................................................................
"KOLOLOĎ" 2018
termín: 11. až 20.5.2018
loď ALOHA, trasa Mljet ...
cena: 16 300,-- Kč

 

odjezd z Hradce Králové
cestovka AGM TRAVEL (podívejte se na jejich stránky)

Prosím o odpověď obratem, je už pouze deset míst!!!
Zprávu zašlete na můj e-mail stanazel@seznam.cz
 
.................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 
 
.